Går i klubben enda, selv om jeg er helt rusfri. Det er viktig med en "påminnelse" om hvor jeg kommer fra og at dit vil jeg aldri mer.

sitat klubbdeltaker

 
karsten-wurth-inf1783-98124-unsplash.jpg
 
 

Har du et problem, eller kjenner du noen som har et problem?

på grunn av eget misbruk

Hvordan hadde det seg egentlig at du klikket deg inn på denne siden …
Jo, du har tatt det første ”klikk” til en stor forandring i ditt og dine pårørendes liv.
Kanskje har du oppdaget at det ikke bare er deg selv som alkoholen påvirker – det er også din familie, dine venner og dine kolleger.

Om du har nådd dit at du har erkjent, at du har et problem, så har du nådd meget langt. Nå gjelder det å komme videre.

Husk på at man kan bli avhengig av alkohol, og at det er i orden å be om hjelp for å komme ut av avhengigheten.

Å delta i en familieklubb er å gjøre noe for seg selv. I klubben kommer du for din egen skyld, fordi du selv får noe ut av det - ikke for de andres skyld!

En familieklubb er ikke en terapigruppe, og det foregår ingen former for psykologiske eller psykiatriske analyser. Har noen av medlemmene i familieklubben problemer, som ikke håndteres i klubben, vil klubben henvise til og samarbeide med de tilbud, som tilbys i det offentlige og private, hvis det ønskes.

Deltakelse i en familieklubb er hjelp til selvhjelp og felleshjelp.

Det å "gå i familieklubb" kan bli en naturlig del av din hverdag, som uten problemer kan kombineres med et alminnelig liv med familie, jobb og venner.

Dine nærmeste kan være med i familieklubben. De er også påvirket av situasjonen - så det er dere alle som skal gjøre nye ting, for å utvikle nye samspill og komme på rett kjøl igjen.

Les mer om hva familieklubbene er og hvor du og dine nærmeste kan finne oss her i oversikten. 

 

på grunn av din partners misbruk eller pårørende

Å se en av sine aller nærmeste ødelegge sitt liv med alkohol er noe av det tyngste man opplever. Du har kanskje selv ignorert problemet en tid – kanskje fordi du har skubbet det vekk for å få hverdagen til å henge sammen. Kanskje bare fordi det er for vanskelig å snakke om.

Og alkoholproblemer er vanskelige å snakke om – spesielt når man er følelsesmessig involvert. Hvordan tar man hull på problemet og innleder den samtalen? Og hva så etterpå - hvor går man hen?

I din lokale familieklubb kan du og din partner komme sammen – og hvis dere har barn, er de også meget velkomne. Det som er poenget er at dere arbeider med problemet sammen i fellesskap.

I familieklubbene kommer det mange familier som vet hvordan dere har det og forstår deres situasjon, fordi de selv er i den.

Hvis du har noen spørsmål vedrørende familieklubben kan du lese om oss på… ellers er du meget velkommen til at ringe eller kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Les mer om familieklubbene og hvor du og din partner kan finne oss på oversikten over familieklubbene.

 

på grunn av fars eller mors misbruk

De fleste foreldre drikker vin, øl eller annen sprit – enten til maten eller når de hygger seg. Mange foreldre er flinke til å kontrollere at de ikke drikker for ofte og for mye – men det er også mange foreldre som ikke klarer det så godt…

Det kan være mange forskjellige årsaker til at mor eller far drikker for mye, men det de ofte har til felles er at de ikke klarer å kontrollere drikkingen.

Å komme i familieklubben er noe du og dine foreldre kan gjøre sammen, for som du nok har oppdaget, så er alkohol i familien noe dere alle er berørt av – også du selv.

I familieklubbene kommer det mange barn og unge med sine foreldre. Dette er barn og unge som av egen erfaring vet hvordan du har det og forstår din situasjon.

Les mer om familieklubbene og hvor dine foreldre kan finne oss på oversikten over familieklubbene.
på grunn av en venn eller kollegas misbruk

Hva er det riktig å gjøre hvis du oppdager at en av dine gode venner eller kanskje en god kollega drikker for mye? Skal man bry seg, eller er det best bare å holde sig unna?

Det er viktig at du spør deg selv: Hva er det verste som kan skje, hvis jeg bryr meg – og hva er det verste som kan skje, hvis jeg ikke gjør det?

Noen ganger er det vanskelig at være en god venn og være den som tar fatt i problemet, men oftest vil det være enda verre ikke å gjøre det.

Familieklubbene er klubber som består av familier med alkoholrelaterte problemer. Her rettes ikke oppmerksomheten bare på den som drikker for mye, men på hele familien. Din venn eller kollega kommer altså ikke til at stå alene med problemene.

Les mer om familieklubbene og hvor din venn eller kollega kan finne oss på oversikten over familieklubbene.

 
 

Det er blitt enklere å sette ord på ting når man ikke tror man er den eneste som har det problemet

sitat klubbdeltaker

elijah-m-henderson-107997-unsplash.jpg
 

Hvor er vi?

 
 
 

Ready to help?

Bli klubbmedlem

Gi en gave

 
andrew-ridley-54228-unsplash.jpg