Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Studieturen 2008

Det var en spennende gruppe mennesker, bestående av fagpersoner fra behandlingsapparatet, som reiste av gårde til Italia 13. mai. Målet for studieturen var å introdusere Familieklubbens modell og metode for deltakerne, og ikke noe var da mer naturlig enn å ta de med til klubbenes hjemland. I Italia ble den første klubben startet i 1979, og i dag nesten 30 år senere, er det over 2000 klubber spredt over hele landet. De evaluerer jevnlig og har statistikker, intervjuer og dokumentasjon som går helt tilbake til starten, og som viser at dette virker!

Turen startet i Udine, hvor vi først besøkte Department of Addiction. Der fikk deltakerne en god innføring i opprinnelsen og modellen som Familieklubbene jobber etter, og de fikk høre hvordan metoden integreres i behandlingen. Der har de sett nødvendigheten av et samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner, og det er i dag over 250 klubber i denne regionen, som har rundt 1,2 millioner innbyggere. Klubbene er veldig synlige i nærmiljøet og er med på å integrere personer som har rusproblemer i lokalsamfunnet.

Så besøkte vi behandlingsinstitusjonen San Daniele, som drives etter Familieklubb-modellen. Der er det både innleggelser og poliklinisk behandling, og familiene trekkes
inn helt fra starten. Mye av behandlingen foregår i grupper, i ”multifamily communities”,
og det legges også stor vekt på undervisning av både misbrukere og pårørende for å gi de innblikk i helse-, familie-, og samfunnsproblemer rundt rusmisbruk. Dette er det
samme undervisningsopplegget som Familieklubbene i Norge bruker her hjemme, og
som er en viktig del av modellen. Etter endt behandling på San Daniele, fortsetter familiene i lokale klubber, som fungerer som ettervern og oppfølging.

Til San Daniele kommer det familier fra hele landet, og de er en stor og viktig ressurs
når det gjelder rekrutteringen til de italienske klubbene.


San Daniele

Den siste kvelden i Udine besøkte vi en lokal Familieklubb, og fikk delta på det ukentlige møtet. Selv om alt foregikk på italiensk, var det ikke vanskelig å forstå hva som skjedde; vi så dynamikken i gruppen og følte omsorgen og støtten disse menneskene gir hverandre.


På besøk i Familieklubb (den lokale bakeren spanderer mat og drikke)

Turen gikk så videre til Padova. Også her er samarbeidet mellom den lokale helsetjenesten og frivillige organisasjoner tett. Vi var invitert til Eurocare sine kontorer, hvor vi hadde møte med blant andre Franco Marcomini, som er ansvarlig for rusenheten i den lokale helsetjenesten i Padova. Familieklubbene er integrert i behandlingen her ved at de 7 personene som er ansatt i rusenheten, alle er klubbassistenter med egne klubber! Rusenheten, i samarbeid med klubbene, jobber aktivt i nærmiljøet med å bevisstgjøre folks holdning til alkohol, og lokalsamfunnet påvirkes av at mange familier går i klubb.
I Padova finnes også Italias eneste klubb kun for narkotika-misbrukere. Den ble startet i januar 2008, hvilket gjør at det er for tidlig med noen evaluering, men klubben har allerede vokst seg så stor at den nå skal deles.

De siste dagene av studieturen ble tilbrakt i Assisi, hvor den årlige nasjonale kongressen fant sted på det tidspunktet. Mange hundre kubbmedlemmer fra hele Italia var til stede
på den tre dager lange kongressen, hvor det er foredrag, debatter, undervisning, underholdning og sosialt samvær. Dette er et årlig høydepunkt for mange av de
italienske klubbmedlemmene, og en stor og viktig begivenhet.


Seks av deltakerne på studieturen, her i Assisi på 17. mai

Det var fem dager med tett program og mye bilkjøring, men deltakerne var imponert og inspirert av det de så, både når det gjaldt samarbeidet mellom det offentlige og det frivillige, og ikke minst gjorde det sterkt inntrykk å få delta på et klubbmøte. Da vi reiste hjem 18. mai, hadde vi tilbakelagt omkring 70 mil, og hadde dermed også fått sett veldig mye av Italia underveis.


Basilica di Sant' Antonio, Padova


Piazza del Campo, Siena


Utsikt fra Assisi


Assisi by night


Utsikt fra terrassen på hotellet i Assisi

 


 

 
  www.axxera.no
- -
FK