Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Linker


Her finner du linker til Familieklubber- og andre samarbeidsorganisasjoner i utlandet.

Familieklubberne i Danmark
Vår samarbeidspartner i Danmark

Familieklubbene i Finland
Vår samarbeidspartner i Finland

Familieklubbar Stockhoms län
Våre samarbeidspartnere i Sverige

Familieklubbene i Italia
Vår samarbeidspartner i Italia

The European School of Alcohology
Hovedansvarlige for det faglige innholdet i modellen og på alle våre kurs

WACAT
Verdens organisasjonen for familieklubbene

Nedenfor er en oversikt over linker til våre samarbeidspartnere i Norge, og andre nyttige nettsteder:

A-senteret
A-senteret gir tilbud om vurdering og behandling til personer med rusrelaterte problemer, senteret har både poliklinikk og døgnavdeling

Actis 
Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål

AV-OG-TIL
Alkovett - I hvilke sammenhenger passer det å drikke?

Barweb
Organisasjonen Barn av rusmisbrukere - BAR er en bruker -og interesseorganisasjon for barn, som opplever foreldrenes rusbruk som en belastning

Blå Kors Norge
Blå Kors er en stor aktør innen rusbehandling. De forener frivillig innsats med profesjonelt behandlings arbeid

FMR - Forbundet mot rusgift
Forbundet Mot Rusgift-FMR- er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler

Forebygging
Dette er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge

Frikanalen
Foreningen Frikanalen startet sine sendinger i 2008, og er en medlemsorganisasjon hvor frivillige oganisasjoner i Norge er medlemmer.Frikanalen sender på Riks TV kanal 50 og på Lyse Altibox

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, og har mer enn 250 organisasjoner som medlemmer

IOGT
Organisasjonen jobber politisk for å påvirke politikerne, forebyggende arbeid bl.a. for å utsette ungdoms alkoholdebut og sosialt arbeid for å hjelpe de med problemer. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig, med rundt 3500 medlemmer

IOGTs juniorforbund
Juba er en frivillig junior-og barneorganisasjon som arbeider for å redusere alkohol-og narkotika bruken i samfunnet, for å lære opp barn i demokratisk deltagelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden

Link Oslo
Senter for selvhjelp og mestring

Modum Bad
Ved Modum Bad arbeides det med psykiske og rusrelaterte vansker, og har som et ledd i dette opprettet Behandlingsgruppen for rus og avhengighet. Dette er et supplement til den øvrige behandlingen

Norges Kvinne- og Familieforbund
Organisasjonen er på rundt 5000 medlemmer og har fire hovedområder det jobbes innenfor: Kvinner og helse, ernæringspørsmål i hjem og skole, familien og miljø, og flerkulturelt arbeid i Norge

Samlivssenteret
Samlivssentret er en helsefremmende og forebyggende enhet og et kompetansesenter, som arbeider for gode relasjoner i samliv og familieliv.En viktig side ved virksomheten er formidling gjennom egne kurs og arrangementer

Selvhjelpens Hus
Stiftelsen Selvhjelpens Hus er en stiftelse som primært arbeider med fattigdomsproblematikk i samfunnet

Sirus
Statens institutt for rusmiddelforskning- SIRUS driver samfunnsvitenskapelig forskning, dokumentasjon og formidling om rusmiddelspørsmål. Sirus er et statlig forvaltningsorgan under Helse og omsorgsdepartementet

Ung
Offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom

Veiledningssenteret
Gir faglig veiledning til pårørende til rusmiddelavhengige og har som visjon å bidra til å styrke pårørendes livskvalitet


 


 

 
  www.axxera.no
- -
FK