Toner og ord for god helse

Vi setter fokus på eldre og god helse, med toner fra musiker Louis Jacoby og Familieklubbene i Norge deler om sitt arbeid. Det er gratis og det vil bli servert forfriskninger. Arrangementet er på Omsorg+ og nærmiljøsenter. Er for alle eldre og helsepersonell. Velkommen!

Arrangementet er 18. september 2019, fra kl. 10:30 på Omsorg+ og nærmiljøsenter.

Adressen er Utmarkveien 2, 0689 Oslo.

Helder Fernandes