Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Er din familie berørt av rusproblemer?

Familieklubben kan være det tilbudet du har savnet.
 

Familieklubben består av mennesker som har alkohol- eller andre rusproblemer, både de som selv har ruset seg og de som lever sammen med dem. I klubben deltar alle sammen. I fellesskap kan man snu den onde sirkelen til en god utvikling.

Kjenner du en familie som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Har du selv et problem?

Om Familieklubbenes opprinnelse, modell og metode

Den første nettverksbaserte klubben for mennesker med rusproblemer i Norge, ble etablert i Oslo i 2000, og i 2005 ble Familieklubbene i Norge stiftet som egen organisasjon. Det er nå nærmere 20 klubber rundt i landet, enten allerede i drift eller under oppstart.

Om alkoholchat.no

På alkoholchat.no kan du få kontakt med oss på tre måter:
- Chat: Én til én samtale, helt anonymt
- Erfaringsdeling: Foregår anonymt via e-mail
- Postkasse: Hvor både spørsmål og svar kan leses av alle


 

 
  www.axxera.no
- -
FK