Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Familieklubber i verden

Familieklubbene rundt omkring i verden er organisert gjennom verdensorganisasjoen av Familieklubber - WACAT, som blant annet har som oppgave å sørge for at modellen følges konsekvent i de ulike landene, samt bidra til utdanningen og oppdateringen av klubbassistenter internasjonalt. De samarbeider også nært med de nasjonale organisasjonene, og sørger for at det er et internasjonalt forum for møter og erfaringsdeling.

Som bildet viser, finnes det Familieklubber i blant annet:

 • Norge
 • Sverige
 • Danmark
 • Sveits
 • Portugal
 • Spania
 • Polen
 • Slovakia
 • Bulgaria
 • Italia
 • Kroatia
 • Romania
 • Hellas
 • Albania
 • Russland
 • New Zealand
 • Kenya
 • Sri Lanka
 • Chile
 • Bolivia
 • Equador
 • Brasil

 

 
  www.axxera.no
- -
FK