Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Har du problemer på grunn av en venn eller kollegas misbruk?

Hva er det riktig å gjøre hvis du oppdager at en av dine gode venner eller kanskje en god kollega drikker for mye? Skal man bry seg, eller er det best bare å holde sig unna?

Det er viktig at du spør deg selv: Hva er det verste som kan skje, hvis jeg bryr meg – og hva er det verste som kan skje, hvis jeg ikke gjør det?

Noen ganger er det vanskelig at være en god venn og være den som tar fatt i problemet, men oftest vil det være enda verre ikke å gjøre det.

Familieklubbene er klubber som består av familier med alkoholrelaterte problemer. Her rettes ikke oppmerksomheten bare på den som drikker for mye, men på hele familien. Din venn eller kollega kommer altså ikke til at stå alene med problemene.

Les mer om familieklubbene og hvor din venn eller kollega kan finne oss på oversikten over familieklubbene.


 

 
  www.axxera.no
- -
FK