Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Det hjelper å bruke hode

Klubbene benytter også erfaringene med kognitive metoder, dvs å hjelpe medlemmene til større innsikt og forståelse av seg selv og sine problemer. Klubbassistentene har et særlig ansvar for å bidra til dette. Mye nyttig kunnskap formidles i løpet av klubbmøtene. I tillegg arrangerer klubbene (gjerne flere i fellesskap) kurs for medlemmene. Så snart som mulig bør nye medlemmer gjennomgå et ti-timers kurs som gir grunnleggende informasjon om rusproblemer, samlivs- og samfunnsspørsmål. Kurset fordeles gjerne over et antall uker, og skal bl.a. formidle hvilke begreper som er hensiktsmessige når man vil fortelle om egne erfaringer og opplevelser, slik at det blir godt oppfattet av andre. Når medlemmene har hatt dette kurset, blir nesten alltid samtalene i klubbmøtene bedre.

Kursene er lagt opp i en samtaleform, der alle deltakere kan ha godt utbytte, selv om de har veldig forskjellig utdannelse og kunnskaper fra før.

Temaer fra det grunnleggende kurset tas gjerne opp igjen etter en tid, med småkurs som kan utdype enkelttemaer og gjenoppfriske kunnskapen. Klubbene arrangerer av og til temakurs om ulike sider ved rusproblemene, og kan også tilby kurs for allmennheten.


 

 
  www.axxera.no
- -
FK