Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Hva sier de som går i Familieklubb om oss?


Sitatene som følger her er hentet fra ting medlemmene, både pårørende og misbrukere, har sagt eller skrevet om det å gå i Familieklubb:


 • Å gå i klubb har vært løsningen på rusproblemet mitt
 • Jeg har blitt tryggere på meg selv av å gå i klubb
 • Der snakker vi samme språk
 • Det at pårørende og misbrukere går sammen er unikt. Det skaper større forståelse for begge parter
 • Går i klubben enda, selv om jeg er helt rusfri. Det er viktig med en "påminnelse" om hvor jeg kommer fra og at dit vil jeg aldri mer
 • Jeg har møtt personer der som er blitt viktige for meg, og fått nye venner
 • Alkoholen tar i dag svært lite av min tid, før tok den all min tid
 • Nå er det mer åpent at vi har et problem og det er lettere å snakke om det
 • Det er blitt enklere å sette ord på ting når man ikke tror man er den eneste som har det problemet
 • Der møter jeg mange positive og hyggelige mennesker
 • Deltakelse i klubben gir meg omgang med mennesker i et rusfritt miljø
 • Det var samtalene i klubben som virkelig åpnet øynene mine, og gjorde meg oppmerksom på hva jeg faktisk har gjort mot familien min
 • Det å gå i klubben har hjulpet mine foreldre til å åpne seg
 • Det er ingen som stempler brukeren, men ser at det er en person bakom også
 • Har fått større forståelse for hva både bruker og pårørende sliter med av problemer
 • Hadde ikke familien min og jeg deltatt i klubb, hadde vi ikke bodd sammen i dag.
 • Her har jeg jobbet målrettetfor å komme tilbake til normalt liv. Har lykkes særdeles bra.
 • Bra med undervisningen også, interessante temaer
 • Har blitt mer åpen og tør å snakke om ting i større grad
 • Har lært å snakke om problemene på en mer konstruktiv måte
 • Brukeren legger fra seg løgnene som han har brukt før. Han får støtte av familien –han ser at det finnes flere med samme problem
 • Jeg har fått bedre innsyn i hva misbruk innebærer og det at vi står sammen om å takle problemene
 • Før trodde jeg at den som drakk hadde et reelt valg. Jeg har innsett at det ikke er så svart/hvitt. INGEN VELGER å ha det sånn
 • Hadde det ikke vært for Familieklubbene så hadde vi vært skilt
 • Jeg kjenner meg igjen i andres historier, det hjelper
 • Når jeg tør å vise min sårbarhet i Familieklubben, så skjer det noe med de andre i klubben, det åpnes noe hos dem også.
 

 
  www.axxera.no
- -
FK