Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Kontakt oss
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Nytt fra WACAT
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

 

Velkommen til Familieklubbene i Norge


Strever du med eget eller andres rusmisbruk?
Da kan Familieklubbene være god støtte for deg!

Vi er for deg som:
- som drikker eller på annen måte ruser deg 
  slik at det blir problemer
- lever nær mennesker som har et 
  rusproblem (samboer, barn, forelder, annen
  pårørende)
- som har vært i behandling og trenger ettervern
Vårt hovedfokus er på alkohol, men vi ønsker alle innen rusmisbruk velkommen.

På disse sidene blir det opplyst om hvor du kan finne familieklubber, hva som er målet for arbeidet med familieklubbene og litt om
aktivitetene i Norge og internasjonalt.

 

 
 

Nyheter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Til vår lille nettbutikk...

- -
  www.axxera.no
- -
FK