Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge

Om familieklubbene
Hva er en familieklubb?
Hvorfor familieklubber?
Det hjelper å bruke hodet
Opprinnelsen
Organisasjonskart
Hvor finnes familieklubbene
Familieklubber i Norge
Familieklubber i verden
Har du et rusproblem?
På grunn av eget misbruk
Din partners misbruk?
Fars eller mors misbruk?
En venn eller kollegas misbruk?
Publikasjoner
Dette skriver medlemmer og behandlere
Masteroppgave
Artikler
Informasjonsbrosjyrer
Evalueringsrapport
Oppsummering til klubbassistentene
Nytt fra WACAT
Arrangementer
Konferanser
Kongresser
Klubbassistentkurs
Medlemskurs
Studietur
Andre arrangementer
Linker
Nyttige Linker
Sponsorer
Takk til våre sponsorer
Familieklubbenes nøkkelord

Velkommen til Familieklubbene i Norge


Strever du med eget eller andres rusmisbruk?

Da kan Familieklubbene være noe for deg!

Vi er til for:
- Alle som drikker eller på annen måte ruser seg 
  slik at det blir problemer

- De som lever nær mennesker som har et 
  rusproblem; samboere, barn, foreldre, andre 
  pårørende

- De som har vært i behandling og trenger ettervern


Velkommen til nettstedet til Familieklubbene i Norge. Familieklubbene er et tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer. Hovedfokus er på alkohol.

På disse sidene blir det opplyst om hvor du kan finne familieklubber, hva som er målet for arbeidet med familieklubbene og litt om
aktivitetene i Norge og internasjonalt.

Hvor i verden det finnes Familieklubber?

 


Vil du Chatte med oss?

Har du spørsmål omkring alkohol- eller andre rusproblemer?

Er det noen i din familie eller nærmeste omgangskrets som drikker for mye? Eller for ofte?

Er du pårørende til en med et rusproblem?

Har du selv problemer med alkohol? Eller andre rusmidler?

Hva er en familieklubb?

En familieklubb er en gruppe mennesker som samles for å lindre de problemene de har med alkohol eller andre rusmidler. Noen har selv hatt misbruksproblemer, andre har hatt problemer med misbruk blant sine nærmeste.  
 

Merkeåret 2010 – Familieklubbene 10 år

2010 var et merkeår i Familieklubbene i Norge; Det var da 10 år siden den første klubben ble startet her i Norge, og 5 år siden organisasjonen ble stiftet.

Hva sier de som går i Familieklubb om oss?

Sitatene som følger her er hentet fra ting medlemmene, både pårørende og misbrukere, har sagt eller skrevet om det å gå i Familieklubb:

Konferansene: De usynlige barna

Temaet på konferansene er barn som vokser opp i hjem med rusproblemer. Hvordan har disse barna det? Hvilken hjelp trenger de og hvilken hjelp får de?

Metoden konseptet bygger på!

Vil du vite mer om klubbene, konseptet og opprinnelsen til Familieklubbene?

Reklame- og salgsartikler

Vi har for salg; t-skjorter, gensere samt diverse reklameeffekter. Se utvalg og priser her: 

 
 

Nyheter:

Vil du chatte med en av oss?

Familieklubbene på Facebook

Alkoholchat på Facebook


Følg oss på Twitter

Reklameprodukter

- -
  www.axxera.no
- -
FK